Privacy Policy

Privacy Verklaring

Laatste datum van herziening: 20/07/2021

1. Op wie is deze Privacy Verklaring van toepassing?

2. Wat wordt gedekt door deze Privacy Verklaring?

3. Professionele geheimhouding

4. Voor welke doeleinden gebruik ik uw persoonsgegevens?

4.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
4.2 IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT
4.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE IK ZAKEN DOE OF OVERWEEG TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)
4.4 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

5. Op basis van welke rechtsgronden verwerk ik uw persoonsgegevens?

5.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

In dit verband zal ik steeds geval per geval bepalen of mijn belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Gelieve mij te contacteren indien u hierover meer informatie wenst te bekomen.

5.2 IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT
OF
IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE IK ZAKEN DOE OF OVERWEEG TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)
5.4 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van mijn gerechtvaardigd belang met name de juridische dienstverlening met inbegrip van het beheer van geschillen in rechte ten behoeve van mijn cliënten.

6. Uw rechten

6.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die ik van u verwerk. In het bijzonder heeft u het recht om:
6.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u mij een verzoek versturen waarin u het recht aanduidt dat u wenst uit te oefenen:

U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.3 Indien u ontevreden bent met de manier waarop ik uw persoonsgegevens heb verwerkt of in het geval van elke privacy-gerelateerde vraag waarvan u mij op de hoogte bracht, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Hoe verkrijg ik uw persoonsgegevens?

7.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
7.2 IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT
OF
IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE IK ZAKEN DOE OF OVERWEEG TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN …)
7.3 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR MIJN CLIËNTEN

Ik heb uw persoonsgegevens bekomen van mijn cliënte of teruggevonden via een openbaar bestand (bijvoorbeeld personeel rechtbanken).

8. Persoonsgegevens die we verzamelen

8.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
8.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT
OF
IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE IK ZAKEN DOE OF OVERWEEG TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)
8.3 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

Ik verwerk uw contactgegevens wanneer ik contact met u opneem. Alle andere gegevens maken deel uit van mijn professioneel beroepsgeheim. Hierover kan ik geen gegevens verstrekken.

9. Toegang en doorgeven van gegevens

9.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER
9.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT
OF
IK BEN EEN (CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE IK ZAKEN DOE OF OVERWEEG TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)

Ik behoud mij het recht voor om uw persoonlijke informatie te verstrekken waar dit wettelijk vereist is of waar ik ervan uitga dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is om mijn rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een bevelschrift, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure waarin ik betrokken wordt.

9.4 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN

10. Bescherming van uw persoonsgegevens

10.1 Ik tref strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen voor toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.
10.2 Hoewel ik gepaste veiligheidsmaatregelen neem van zodra ik uw persoonsgegevens ontvang, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Ik doe mijn uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kan de veiligheid van de aan mij of door mij verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

11. Bewaring van persoonsgegevens

11.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kan ik uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijke vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

11.2 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN CLIËNT
OF
IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) ELKE ANDERE PARTIJ MET WIE IK ZAKEN DOE OF OVERWEEG TE DOEN (POTENTIËLE CLIËNTEN, LEVERANCIERS, ANDERE ZAKELIJKE CONTACTEN, …)
11.3 IK BEN EEN TEGENPARTIJ IN EEN GESCHIL OF PERSOON VAN WIE GEGEVENS WORDEN VERWERKT IN HET KADER VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OF DE JURIDISCH ADVIESVERLENING VOOR MIJN CLIËNTEN

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig in het kader van de juridische dienstverlening van mijn cliënten en in het kader van onze beroepsaansprakelijkheid. In de regel worden uw gegevens dan ook bewaard gedurende 10 jaar na het einde van een gerechtelijke procedure of adviesverlening aan de cliënt.

12. Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

13. Hoe contact met mij opnemen?

14. Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring

Ik kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Iedere aanpassing die ik doe aan deze Privacy Verklaring in de toekomst zal worden geplaatst op deze pagina. Om u te informeren wanneer ik de Privacy Verklaring het laatst heb aangepast, zal ik bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en toevoegingen.