Wat kost het u

Leen Desmet

 1. In eerste instantie zal ik samen met u nagaan of u niet verzekerd bent in rechtsbijstand. In dat geval zal u niets hoeven te betalen, maar zal uw verzekeringsmaatschappij de kosten en erelonen op zich nemen.

 2. Als u niet beschikt over dergelijke verzekering, dan betaalt u enerzijds erelonen en anderzijds ook kosten. Daarnaast kunnen er eventueel ook de voorgeschoten gerechtskosten verschuldigd zijn. Dit zijn kosten die ik eventueel dien voor te schieten aan derden zoals gerechtsdeurwaarders, griffies, vertalers, openbare instanties etc.

 3. Het ereloon heeft betrekking op de tijd die gespendeerd wordt aan het dossier. Hiervoor hanteer ik een basistarief van 125€ per uur (excl BTW).

  Dit ereloon kan eventueel worden gewijzigd naargelang de aard van de zaak, de snelheid waarmee dient ingegrepen te worden en het bekomen resultaat.

  Zo kan het uurtarief worden aangepast door middel van toepassing van een correctiecoëfficiënt. Ofwel kan het ereloon worden begroot op een algemeen forfaitair bedrag ofwel door berekening op basis van een percentage volgens waarde van de zaak.

  In dat laatste geval wordt dit percentage in onderling akkoord vastgelegd.

 4. De kosten die aan u kunnen worden doorgerekend zijn :
  • Aanleg dossier : 75 €
  • Brieven/mails/fax : 8 € per brief/mail/fax
  • Verplaatsingen : 0.35 €/km
  • Administratiekosten (telefoonkosten, kopiekosten, bankkosten,….) : forfaitair afhankelijk van de omvang van het dossier met een minimum van 10 € en een maximum van 150 € (bij omvangrijke dossiers)
  • Contacteer mij

   De voor te schieten gerechtskosten zoals rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten (o.a. dagvaardingskosten) griffiekosten, kosten van vertalers, van openbare instanties etc. worden afzonderlijk aangerekend of worden u rechtstreeks ter betaling overgemaakt.

  • Uitzondering op bovenstaande tarieven is een eerste consultatie, waarbij u uw situatie toelicht en we samen bekijken of ik u op een zinvolle manier kan bijstaan.

   Indien een dergelijke consultatie niet leidt tot een verdere samenwerking, wordt een forfaitaire kostprijs van 50 € (excl. BTW) aangerekend.

  • Sinds enige tijd zijn advocaten BTW-plichtig. U dient er rekening mee te houden dat een BTW-tarief van 21 % wordt aangerekend bovenop de vermelde bedragen.

   Er is evenwel geen BTW verschuldigd op de voorgeschoten gerechtskosten. Van deze kosten wordt enkel de werkelijk gemaakte kost in rekening gebracht.

  • Ik vraag geen voorschotten maar werk met tussentijdse facturen op basis van reeds geleverde prestaties en reeds gemaakte kosten.
  • Vermits ik samenwerk met het Advocatenkantoor 4V , zullen de facturen steeds uitgaan van dit kantoor.